J​.​Smo, EKD - Se Lidt Lys (See Some Light)

from Simmer by J.Smo

/

about

Always about collaborating with new talent, in a twist of Twitter fate I recently connected and began vibing with Denmark based artist EKD. After long conversations about Hip Hop, history, culture and spittin’ fire over dope beats, what started as a song collaboration has turned into a longer-length project featuring production from J.A.W. (also based in Denmark).

lyrics

—–Verse 1 (in Danish)—–

Livet er ik nemt – hvorfor sku det også vær det
man lær af hva man går igennem – transformeres af smerte
nogle ka ik bær det – slangers gift går i deres hjerte
mange ka ik kaperer hva der sker op i deres hjerne
eksistensen fjern fra hva de drømte om og håbet
vil bare føle kærlighed – men føler sig så hånet
af folk de havde følelser for – så nu de nede og stoned
folk ka vær så følelseskold, og ønske du blir bonet
ownet, sat på plads, hevet ned, sat ud af spillet
men vid det ik er alle der ser det sådan, ha lidt tillid
ha det chillet, mens jeg maler dette billed
ikke al’ vil dig se grillet, la din smerte blive stillet,
til tonerne fra JAW og rimene fra ham Lord
Krom – der sørger for melankolien den blir kort
problemerne ik bort – men de tætter på vær løst
når du ignorer mørket lidt, og vælger set lidt lys –
Fokuser på lyset, på de gode ting i livet
der masser gode folk, i verden, tag dem ik for givet
fuck nu alle de whack fucks, der ik vil se dig glad
byg på tilværelsen, la ingen split den ad

—–Verse 1 (in English)—–

Life is not easy – why should it be?
You learn from what you through – become transformed through pain
some can’t bear it – the snake poison goes to their hearts
many can’t cope with what happens in their minds
The existence is far from what they dreamed of and hoped
just want to feel love – but feel so mocked
by people they had feelings for – so now they are down and stoned
People can be so cold and wish you get boned
ownet, put in place, pulled down, put out of the game
but know not all see it that way, have some trust
have it chilled while i paint this picture
not all want you grilled, let your pain be killed,
to the tones from JAW and the rhymes from him Lord
Krom – who ensures the melancholy will be short
the problems won’t go away – but they’ll be closer to being solved
when you ignore the dark for a bit, and choose too see a little light –

—–Verse 2 (in Danish)—–

Prøv at bli lidt glad, men la vær at føl dig tvunget
værdsæt den fred der hersker, når du hør hva der blir sunget
af Krom på de kvæd, der ikke gør jer så fordummet
som det lort, de fake folk, claimer bedre og har vundet
det shit er midlertidigt, yo, det ægte ik forsvundet
det bare finde det frem og press play på albummet
hør gems’ne blive forbundet, bare vibe og ha det nice
chille som ved en pejs, og reflekter på din rejs
der ingen ligesom mig, og der ingen ligesom dig
og hvis du faret vild i rodet, så la rimene vis’ vejen
læs tidens tegn, regn på lortet, lig en plan
tag hånd om livet, ik la andre styrer, grib dagen
hold dig til sagen, fuldfør målene som du sætter
lad dem ikke fald til jorden, ligesom nytårsfortsætter
og hvis du fejler og falder, når livet gir dig et dask
så rejs dig atter, giv det skalder, vis du stadig er frisk

—–Verse 2 (in English)—-

Try to be a little happy, but don’t feel you are forced to
appreciate the peace that prevails when you hear what is being sung
by Krom on the verses that does not make you so stupid
Like that shit, the fake people claim is better and have won
That shit is temporary, yo, the real has not disappeared
just bring it out and press play on the album
hear the gems become connected, just vibe and have it nice
chill like by a fireplace and reflect on your journey
There’s nobody like me, and nobody like you
and if you got lost in the mess, let the rhymes lead the way
read the signs of the times, calculate on the shit, lay a plan
handle life, don’t let others control you, seize the day
stick to the case, complete the goals that you set
do not let them fall to the ground like new year’s resolutions
and if you fail and fall when life gives you a smack
Then get up again, do your best, show you’re still fresh

—–Hook (in English)—–

Focus on the light, on the good things in life
There are many good people in the world, don’t take them for granted
fuck all the whack fucks that don’t want to see you happy
build on existence, do not let anyone split it

—–Verse 3—–

even those closest to you can switch game,
stay focused on self, take the shots and maintain,
transcend the ego, conquer self-esteem,
stand tall above the weeds, strong roots will succeed,
surviving all the storms, stand the test of time,
from the DJs to the breakers to the painters to the rhymes,
Hip Hop, it don’t quit, it don’t stop, we still spit,
languages criss-cross, united, you feel this,
from Sactown to Denmark, English to Danish,
beacons in the darkness, light the shores, yeah we made it,
remind the generations of the history we saving,
leave the negative, positivity portraying,
facing all my demons, full of fear, yet I slay them,
rising from the ashes, full of scars, I parley them,
risking everything for greater gains, we are building,
J.Smo, EKD, raise it way past the ceiling

credits

from Simmer, released April 25, 2018
produced by JAW
written by EKD aka Lord Krom and J.Smo of BUNKS

license

all rights reserved

tags

about

J.Smo of BUNKS Sacramento, California

J.Smo has been releasing music independently since 1999, originally as part of BUNKS (Manchester, Tennessee). Now a father of 3, husband, CMO, COO, musicpreneur, educator and jedi-of-many-trades, J.Smo continues to share his journey and thoughts while facing inner demons head on through rhyme. ... more

contact / help

Contact J.Smo of BUNKS

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this track or account